Opzoeking van een bedrijf via identificatie noemer


Deze opzoekingsmogelijkheid laat toe een vennootschap te vinden op basis van de wettelijke identificatiegegevens zoals het BTW-nummer, het handelsregisternummer en de griffie,het R.S.Z.-nummer (of zijn stamnummer).

Als het BTW-nummer ingevuld is, zal de opzoeking op basis van deze informatie gebeuren. Deze moet enkel het numerieke deel van het BTW-nummer (9 cijfers) bevatten, zonder de prefix 'BE' en zonder puntjes of spaties (bv. BTW : 433742725).

Als het BTW-nummer niet volledig is, kan de opzoeking enkel gebeuren via de griffie samen met het handelsregisternummer (bv. Griffie : Nijvel, HR Nr : 59511), met het volledige R.S.Z.-nummer (bv. 010-1138345-43) of zijn stamnummer (bv. 1138345).

De zone Referentie laat toe een eigen referentie (bv. klantnummer) toe te voegen aan uw opzoeking of aan de dossiers waar U via deze opzoeking toegang tot hebt. Deze referentie zal hernomen worden in de hoofding van het rapport en in het verbruiksoverzicht dewelke op aanvraag kan verkregen worden.
Enkel de referenties zoals u ze heeft ingebracht worden door Trends Business Information behandeld. Worden als verschillend beschouwd : kleine letters, hoofdletters en de letters met of zonder accent.Opzoeking van een bedrijf via naam en/of adres


Deze opzoeking laat toe al de firma's te vinden, overeenkomstig de gegevenscriteria van naam en adres.
 
Opmerking
 
Indien de resultaten van uw opzoeking te omvangrijk zijn, zullen de dossiers op meerdere pagina's afgebeeld worden (bv. zoek alle bedrijven op waar in de naam het woord 'EURO' voorkomt). Door het gebruik van de pijlen, boven of beneden de webpagina, zult u de resultaten kunnen bekijken. U kan ook bijkomende criteria bijvoegen om het aantal resultaten te beperken.
 
De mogelijke criteria zijn:
 1. Naam : één of meerdere woorden van de hedendaagse of vorige maatschappelijke benaming.
 2. Straat : volledige straat of deel van een straat (bv. 'Albert' kan gebruikt worden voor 'Koning Albert I Straat', 'Koning Albert I Laan', enz…)
 3. Nummer : het huisnummer van het bedrijf
 4. Postcode : de postcode van de gemeente waar het bedrijf zich bevindt. Gelieve enkel de numerieke informatie van de postcode in te voegen, zonder de prefix 'B'.
 5. Gemeente : de gemeente waar het bedrijf zich bevindt.
Alle combinaties zijn mogelijk (bv. Elke 'Michel' opzoeken te 'Ghlin').
 
Voor elk van deze criteria is het mogelijk een '*' aan het eind van het woord toe te voegen om een opzoeking op het begin van de opgegeven informatie te specifieren.
  Voorbeeld :
  Postcode : 134* zoekt de postcodes van 1340 tot 1349
Naam : EURO* zou Europees, Europa, EuroMeubel , enz… kunnen betekenen.
De zone Referentie laat toe een eigen referentie (bv. klantnummer) toe te voegen aan uw opzoeking of aan de dossiers waar U via deze opzoeking toegang tot hebt. Deze referentie zal hernomen worden in de hoofding van het rapport en in het verbruiksoverzicht dewelke op aanvraag kan verkregen worden.
Enkel de referenties zoals u ze heeft ingebracht worden door Trends Business Information behandeld. Worden als verschillend beschouwd : kleine letters, hoofdletters en de letters met of zonder accent.
 
Gebruiksaanwijzingen
 1. Het is af te raden een opzoeking naar een straat te doen zonder tenminste de postcode of de gemeente te specificeren.
 2. Als de naam voldoende verscheiden is, kan hij volstaan, probeer anders het adres bij te voegen om het aantal resultaten te beperken. Vermijdt woorden zoals 'onderneming', 'uitbating', 'gebroeders', 'zonen', 'CO', … of ook juridische vormen als 'NV', 'BVBA', ...
 3. Vergewis U ervan dat namen (eenvoudige of samengestelde) verschillende vormen hebben (bv. 'Vandendael' en 'Van den dael'; 'Dupont' en 'Dupond'). Deze opzoekingen zullen heel verschillende resultaten geven.
 4. Wanneer U over de postcode en de gemeente beschikt, gebruik bij voorkeur het eerste criterium.
 5. Hoe meer criteria U invult , hoe meer kansen U heeft een kort en snel antwoord te krijgen.
 6. Als Uw opzoeking geen enkel resultaat geeft, probeer dan de criteria te verminderen  : hetzij door een criteria te verwijderen, hetzij door het te vereenvoudigen (bv. eerder 'Albert' proberen dan 'Koning Albert I Laan').